REKLAMACJA

Szanowny Kliencie,


dbamy o Twoje prawa, w tym także o prawo do złożenia reklamacji. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące Twoich uprawnień związanych z reklamacją na podstawie ustawowej – z tytułu rękojmi.

Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności za wady produktu z tytułu rękojmi jest określona powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego.

Reklamację możesz złożyć na przykład:

  • pisemnie na adres: White Bet Formy Wioleta Czyżak, ul.Mostowa 23, 05-310 Kałuszyn
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: figury@whitebet.pl

Podaj w opisie reklamacji:

  • informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 
  • żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży;
  • swoje dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie Twojej reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.


ZWROT

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów (co do zasady). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
1. pisemnie – na adres White Bet Formy Wioleta Czyżak ul.Mostowa 23, 05-310 Kałuszyn
2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: figury@whitebet.pl

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o Prawach Konsumenta. Korzystanie z przedmiotowego formularza nie jest jednak obowiązkowe.
Szczegółową procedurę związaną z odstąpieniem od umowy – w tym początek biegu terminu do złożenia oświadczenia przez Konsumenta, zasady zwrotu towaru Sprzedawcy oraz zwrotu ceny towaru określa Regulamin sklepu internetowego whitebet.pl